1. Üldised tingimused
1.1 Ostu sooritamisel on Vihmavarjude omanik Astrotel OÜ(edaspidi Vihmavarjud) ning kauba tellija ehk edasipidi Ostja sõlminud lepingu järgnevatel tingimustel: nii Vihmavarjud kui Ostja lähtuvad õigussuhtes Eesti Vabariigis kehtestatud õigusnormidest, Vihmavarjude ning Ostja vahel väljakujunenud headest tavadest ning muust infost, mis on välja toodud Vihmavarjude koduleheküljel.
1.2 Ostu sooritamisel on Ostja tutvunud müügitingimustega.

2. Hinnakiri
2.1 Hinnad on välja toodud eurodes koos käibemaksuga.

3. Tellitud kauba eest tasumine
3.1 Kauba eest on võimalik tasuda arvega, mis saadetakse Teile pärast ostu sooritamist meilile.
3.2 Kauba saatmisel on kliendile kauba saatmise kulu nii Eestis kui Euroopas 2,4 eurot, paljudel toodetel saatmiskulu puudub.
3.3 Kauba eest tasumisel järelmaksuga lepitakse tingimused iga kliendiga eraldi kokku.
3.4 Kui Ostja on tellimuse sooritanud saadetakse Ostja poolt sisestatud meiliaadressile arve. Kui arvet ei ole saabunud vähemasti 1 tunni jooksul võtke Vihmavarjudega ühendust meili info@vihmavari.com või telefoni 55 665018 teel.
3.5 Klient seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast arve tasumist. Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Astrotel OÜ arveldusarvele.

4. Toodete kättetoimetamine

4.1 Tooted toimetatakse kliendile enamajaolt tähitult Omniva postkontorisse, kulleriga, Omniva pakiautomaadiga või mõne muu kullerfirma abil.
4.2 Saadetise väljasaatmisel Vihmavarjude poolt saadetakse vastavasisuline teavitus Ostja e-posti aadressile.
4.3 Tähitult saadetud Omnivaga pakk  - kliendile saadetakse paki jälgimise number.

5.Kauba tagastamine
5.1 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamise soovist tuleb teavitada info@vihmavari.com või helistades 55 665018. Toote tagastamise kulud kannab klient vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses, välja arvatud juhul kui üleantud asi ei vasta tellitule. 
5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ning originaalpakendis. Tagastatud raha laekub kliendi pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates ajast, mil tagastatud kaup jõudis tagasi Vihmavarjudele. Raha tagasimaksmisest teavitatakse klienti e-posti aadressile, mis oli lisatud Tellimuse teostamisel.
5.3 Kui kaup ei ole kliendile sobiv on tal võimalik see ka ümber vahetada muu kauba vastu, mida Vihmavarjud pakuvad. Sel juhul tasub Ostja tagastuskulu 10€ ulatuses transpordi eest. Vahetustoote postitamise kulu tasub esimesel korral  Vihmavarjud, kuid sellest järgneval korral kannab transpordikulud Ostja.
5.4 Taganemisõigus ei kehti laost kohapeal ostetud toodetele, kus Ostjal on olnud võimalus kaubaga tutvuda. Koha peal ostetud tooteid on hiljem võimalik muu kauba vastu välja vahetada 14 päeva jooksul mõne muu toote vastu, mida  Vihmavarjud pakuvad.
5.5 Defektiga kaup, mida ei olnud võimalik välisel vaatlusel tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või ei ole pakis kaup, mida Ostja tellis, kannab tagastamiskulud  Vihmavarjud.
5.6 Et kaupa oleks võimalik tagastada olge tähelepanelik pakendi avamisel, et mitte kahjustada selle sees olevat toodet. Kui toode on vigastatud ja vigastatus on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise, Ostja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab  Vihmavarjud endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Ostjale kuuluvast summast.
5.7 Raha tagastatakse esimesel võimalusel, kui Müüja on kauba kätte saanud ning tuvastab, et tegu ei ole Ostjapoolse süü või mittehoolsa käitumisega, kuid mitte hiljem kui 4 tööpäeva jooksul alates ajast, mil Müüja kauba tagasi sai. Raha kantakse tagasi kontole, kust Ostja raha  Vihmavarjudele kandis, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

6. Pretensioonide esitamise õigus ja nõutele mittevastavate toodete tagastamine
6.1 Vastavalt VÕS § 218 lg 2 alusel on Ostjal õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Ostja nõuda toote parandamist ning kui toodet ei ole võimalik parandada, siis on Ostjal võimalik nõuda toote asendamist või raha tagastamist.
6.3 Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile: info@vihmavari.com, kus peab olema välja toodud Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel ilmenud defekt(võimaluse korral lisage fotod) ning avaldama soovi kas toote väljavahetamiseks samas vääringus oleva kauba vastu või raha tagastamist. Kui Ostja kahe kuu jooksul alates defekti ilmnemisest  Vihmavarjudega ühendust ei võta, siis kaotab Ostja õiguse nõuda tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
6.4  Vihmavarjud ei vastuta juhul kui: kui toode on kahjustatud Ostja süül mittesihipärasel kasutamisel, Ostja süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest, toote loomuliku füüsilise kulumise eest toote tavapärase kasutamise korral.

7. Muud tingimused
7.1  Vihmavarjud ei avalda Ostja andmeid teistele osapooltele, välja arvatud koostööpartneritele, kellele see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks.
7.2 Eriarvamuste korral  Vihmavarjude ning Ostja vahel püütakse erimeelsused lahendada esmalt läbirääkimiste teel ning nende mitteõnnestumise korral lahendatakse erimeelsused  Tarbijakaitse või Harju Maakohtu teel.